• Tu boda en Hotel Restaurante Jeni, Mercadal, Menorca
  • Bodas en Hotel Restaurante Jeni

Altres serveis

Servei de guarderia

1 cangur per beu de 3 a 24 mesos amb dedicació exclusiva (alimentació, neteja, bressol, etc.) 150 €

1 cangur per cada 6 nens de 2 a 10 anys, durant tot l'esdeveniment (vigilància en el menjar i supervisió jardí) 175 €

1 monitora 4 hores per a cada 6 nens, després del dinar (activitats plàstiques i jocs lúdics) 175 €

Aquests serveis s'han de contractar abans de la data de l'esdeveniment, Hotel Jeni no es fa responsable de la vigilància dels nens sense la prèvia contractació dels serveis.

Consulteu els espectacles infantils que els oferim.

Fotògrafs recomanats

[...]

Si desitja un fotògraf no inclòs en aquesta llista, haurà d'abonar un cànon de 350 € per accedir a les nostres instal·lacions